1. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, a zatem niepoddawanie ich działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska użytkowania.
2. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę reklamowanego produktu na wolny od wad, a w przypadku braku produktu identycznego – na inny o podobnym standardzie, spełniający takie same funkcje.
3. Kupujący ma możliwość skorzystania z wymiany towaru na nowy, wolny od wad po wcześniejszym przeprowadzeniu czterech istotnych i udokumentowanych napraw tego samego elementu mebla.
4. Bart-Styl rezerwuje sobie prawo do wyboru sposobu realizowania reklamacji, w szczególności miejsca naprawy produktu. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.
5. W przypadku, gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności złożonej reklamacji, sprowadzenie nowego towaru lub specjalistycznej naprawy w warunkach fabrycznych, terminy reklamacyjne mogą zostać przedłużone, co zostanie uzgodnione z Kupującym.
6. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na wyroby nabyte do prywatnego użytku przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.
7. Bart-Styl udziela na wszystkie swoje meble 12- miesięcznej gwarancji, obejmującej błędy produkcyjne, złamania i pęknięcia oraz zachowanie funkcji mebli.
8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku z przyjazdem zespołu serwisowego.
9. Gwarancja na sprzedawane towary konsumpcyjne nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
10. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z najbliższym Dealerem Bart-Styl lub bezpośrednio z producentem, przedstawiając oryginalny dowód zakupu.
11. Gwarancja obejmuje swoim zakresem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

12.Gwarancja nie obejmuje:
12.1 Zmniejszonej sprężystości siedziska w meblu w razie zastosowania w nim dodatkowych funkcji (siedzisko z funkcją rozkładania lub ze schowkiem na pościel);
12.2 Zmian w miękkości i sprężystości poduch, oparcia, poręczy oraz siedzisk, które są rezultatem ich normalnego użytkowania i nie powinny być mylone z defektem konstrukcji lub zastosowanych materiałów;
12.3 Mechacenia, kurczenia się i płowienia tkaniny, jako efektów normalnego jej użytkowania;
12.4 Naturalnych odgłosów wynikających z połączeń podzespołów w mechanizmach o konstrukcji metalowej (np. sprężyn fotela bujanego);
12.5 Uszkodzeń mechanicznych, rys w tkaninach obiciowych, na drewnianych i szklanych powierzchniach już po odbiorze przez Klienta;
12.6 Naturalnych różnic w miękkości pomiędzy meblami wystawionymi na ekspozycji w salonie a dostarczonymi do Klienta (wynikają one bowiem z tolerancji stosowanych materiałów, jak również z naturalnego zużywania się mebli na ekspozycji);
12.7 Pofałdowań i zmarszczeń skór oraz materiałów (są one efektem technik wykonania wyrobu, a także jego naturalnego zużycia);
12.8 Różnic nieprzekraczających 4 cm w wymiarach rzeczywistych mebli tapicerowanych w stosunku do wymiarów katalogowych;
12.9 Mebli, które uległy zniszczeniu w zdarzeniach losowych: zalaniach mieszkań, powodziach, pożarach, zawaleniach budynków, trzęsieniach ziemi;
12.10 Różnic w fakturze skóry oraz minimalnych różnic w wygięciu i łączeniu elementów drewnianych;
12.11 Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta;
12.12 Luźnych i miękkich fałd mebla wynikających ze wzoru i techniki jego wykonania, będących zjawiskiem naturalnym, zamierzonym, poprawiającym estetykę wyrobu;
12.13 Zmian spowodowanych nierównomiernym użytkowaniem wszystkich siedzisk kompletu tapicerskiego, czego skutkiem jest nadmierne fałdowanie jednego siedziska i zmiana jego właściwości, wynikająca z rodzaju użytego materiału oraz tkaniny obiciowej;
12.14 Różnych odcieni tkaniny obiciowej w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego.

Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest stosowanie się do poniższych
Zasad Użytkowania Mebli :
1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Zawsze należy uważać, aby pomieszczenie, w którym się znajdują, było zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką lub niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura waha się w granicach od 10 °C do 30 °C, a wilgotność względna powietrza – od 40% do 70%.
4. Meble należy użytkować w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i naturalnego.
5. Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych.
6. Tkaninę obiciową należy utrzymywać w czystości.
7. Zabrudzenia tkanin i skór czyścić miękką, bawełnianą ściereczką, delikatnie nasączoną wodą. Należy unikać przemoczenia materiału obiciowego, a wilgoć usunąć ściereczką suchą.
8. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.
9. Twarde powierzchnie mebli z laminatu, drewna i płyt, wykończone farbami lub lakierami, można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, po czym niezwłocznie wytrzeć miękką ściereczką suchą. Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
10. Zastosowanie środków konserwujących do skór należy najpierw poprzedzić próbą w niewidocznym miejscu. Konserwacji nie należy przeprowadzać częściej niż raz na kwartał.
11. Wymagane jest równe ustawienie – wypoziomowanie mebli. Jeżeli mebel posiada regulowane nogi, należy je wyregulować do równego poziomu całego mebla.
12. Nogi oraz części jezdne funkcji spania mebli należy zabezpieczyć odpowiednim materiałem, np. filcem, aby nie uszkodzić podłogi.
13. Meble wypoczynkowe z możliwością rozkładania nie służą do codziennego spania – mogą być wykorzystywane okazjonalnie.
14. Przy rozpakowywaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
15. Po rozpakowaniu mebla mogą się na nim pojawić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Jest to efekt przejściowy, który cofnie się kilka dni po rozpakowaniu.
16. Meble należy przenosić, a nie przesuwać, gdyż krawędzie nóg mogą spowodować uszkodzenia podłogi oraz same mogą ulec uszkodzeniu.
17.Istotnymi cechami wyrobów, świadczącymi o zastosowaniu naturalnych materiałów są:
a) różnice w usłojeniu drewna i wybarwieniu elementów drewnianych;
b) różnice w wybarwieniu skóry i w jej fakturze;
c) naturalne znamiona na skórze, w tym blizny, żyły, zmarszczenia i nakłucia oraz skórzany zapach;
d) zmiana odcienia koloru skóry w czasie użytkowania w przypadku skór antykowanych.
Powyższe cechy nie są wadami i nie podlegają reklamacji.